www.posecto.cz - Havlíčkova 3979, Kroměříž 767 01
telefon: 774 818 908

posečto.cz - sečení trávyposečto.cz - sečení trávy

Sečení zatravněných ploch

Vykliďto.cz Intro Nabízíme kompletní servis v oblasti
údržby zatravněných ploch,
včetně odvozu a likvidace posečených travin.

verze pro tisk

Ceník

Vážení zákazníci, účtování za poskytnuté služby v oblasti sečení trávy se řídí podle následujících pravidel:

Osobní vozidlo (přeprava techniky + doprava pracovníka na místo určení) - 8 kč/km

Nákladní vozidlo Avia s 9 m3 kontejnerem na trávu - 18 kč/km (+ případné poplatky za "mýto")

Přistavení kontejnerů(POUZE NA TRÁVU! ):

 • 9 m3 kontejner - 2000 Kč(cena zahrnuje přistavení kontejneru, kilometrovné do 40-ti km, odvoz, likvidaci trávy).Za každý další den účtujeme za pronájem kontejneru 50 Kč.
 • menší množství trávy lze složit ZDARMA ve sběrném dvoře Kroměříž - pouze pro obyvatele Kroměříže)

Při stanovení konečné ceny pro zákazníka záleží na:

 • celkové ploše trávníku
 • celistvosti trávníku
 • výšce sekané trávy
 • svažitosti terénu
 • dalších specifických podmínkách

Ceník prováděné práce na pozemcích:

 • Sečení trávy zahradním traktůrkem: pouze pro udržované, rovinaté plochy - 1,50 kč/m2, pokud zákazník nezná rozlohu svého pozemku, pak 400 Kč/hodina práce( v ceně je zaúčtováno použití techniky + pohonné hmoty)
 • Výška trávy do 100 cm - 400 Kč/hodina práce jednoho pracovníka( v ceně je zaúčtováno použití techniky + pohonné hmoty) - cena za sečení na velikostně standardních plochách(přepočet: pokud zná zákazník rozlohu svého pozemku, pak: 1,50 Kč/m2)
 • Výška trávy nad 100 cm - 450 Kč/hodina práce jednoho pracovníka(v ceně je zaúčtováno použití techniky + pohonné hmoty) - cena za sečení na velikostně standardních plochách(přepočet: pokud zná zákazník rozlohu svého pozemku, pak: 2,20 Kč/m2)
 • Práce bez techniky(začišťování, shrabávání trávy ap.) - 220 Kč/hodina práce/osoba
 • Pro odvoz posečené přerostlé trávy lze použít i přívěsný vozík za OA.V tomto případě účtujeme paušální poplatek ve výši 200 Kč za vyložení jednoho naplněného vozíku(+ případný poplatek za složení odpadu na skládce pro mimokroměřížské občany).
 • Práce motorovou pilou - 400 Kč/hodina práce jednoho pracovníka (v ceně je zaúčtováno použití techniky + pohonné hmoty). Neprovádíme rizikové kácení, ani prořezy ovocných stromků.
  • Výše uvedené ceníky jsou platné pro plochy nad 800 m2. Pro menší plochy Vám na požádání sdělíme individuální ceník.
  • Uvedené ceny jsou konečné, DPH není započítáváno.
  • Peníze za provedenou práci budou inkasovány v hotovosti, jinak lze pouze po předchozí dohodě.

  [Nahoru ↑]